Kredity celoživotního vzdělávání

Kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů, dle SP č.16 byl kurzu přiděleno 12 kreditů.

 

Číslo pod kterým je kurz veden v centrálním registru akcí ČLK naleznete na obdrženém certifikátu

Spolupracujeme

© Copyright 2021 Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
redakční systém Kompletweb | Neofema, s.r.o.