Přihlásit

Kredity celoživotního vzdělávání

Kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů, dle SP č.16 byl kurzu přiděleno 12 kreditů.

 

Číslo pod kterým je kurz veden v centrálním registru akcí ČLK naleznete na obdrženém certifikátu

Naši partneři